top of page

Konkurs Letnia Metamorfoza


Drogie Kobiety!

Wraz z Kolorowe Kadry wprowadzamy dla Was nową usługę premium: Metamorfoza z sesją zdjęciową. Z tej okazji przygotowałyśmy dla Was wyjątkowy konkurs!


Nagroda Główna

Metamorfoza pod okiem stylistki (zakupy lub przegląd szafy, porady stylistki, dobór kolorów i fasonów podkreślających urodę i sylwetkę, przygotowanie stylizacji na sesję zdjęciową). Profesjonalna sesja zdjęciowa z makijażem i stylizacją włosów.


Dwie Nagrody Dodatkowe

Konsultacje ze stylistką podczas których poznasz swoją kolorystykę oraz najkorzystniejsze fasony i przykładowe stylizacje. Voucher na sesję zdjęciową.


Co trzeba zrobić?

Wyślij nam swoje zdjecie (sylwetki i twarzy) wraz z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego chciałabyś przejść metamorfozę? Zgłoszenie możesz zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym, wysłać w wiadomości prywatnej, lub mailowo na adres: kontakt@klaudia-osobistastylistka.com lub kontakt@kolorowekadry.pl

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do soboty 03.07.2021 (do końca dnia). Wyniki 04.07.2021 Odbiór Nagrody odbędzie się 08.07.2021 (spotkanie ze stylistką), a sesja zdjęciowa w dniu 09.07.2021.Konkurs wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

Szczegółowy regulamin:Regulamin konkursu Letnia MetamorfozaPostanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu są: Kolorowe Kady i Klaudia Hanci Osobista Stylistka

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Serwis

facebook.com oraz instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook lub Instagram.

6. Konkurs trwa od 25.06.2021 do 03.07.2021

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia: 04.07.2021

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook i Instagram.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na dodaniu zgłoszenia pod głównym postem konkursowym lub wysłaniu go na email: kontakt@klaudia-osobistastylistka.com lub kontakt@kolorowekadry.pl . Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie sylwetki wraz z twarzą osoby zgłaszającej się, z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego chciałabyś przejść metamorfozę?

10. W konkursie zostanie wyłoniony 1 GŁÓWNY ZWYCIĘZCA

13. Najciekawsza, najlepsza praca konkursowa zostanie wybrana przez organizatorów.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram lub poprzez wiadomość email.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą główną w konkursie jest METAMORFOZA Z SESJĄ ZDJĘCIOWĄ o wartości 2000zł. Nagroda obejmuje:

- zakupy ze stylistką lub konsultacje lub przegląd szafy w dniu 08.07.2021, w godzinach popołudniowych (do ustalenia ze stylistką)

Spotkanie (konsultacje lub zakupy) odbywa się w ustalonej galerii handlowej na terenie Trójmiasta. Spotkanie obejmuje zakupy ze stylistką (budżet po stronie Zwycięzcy konkursu) lub konsultacje (w przypadku braku budżetu). Jeżeli zostanie wybrany przegląd szafy, to odbywa się on w mieszkaniu Zywcięzcy. Przegląd szafy jest możliwy wyłącznie na terenie Trójmiasta.

Podczas spotkania stylistka określi typ sylwetki oraz kolorystykę, pokaże przykładowe stylizacje pasujące Zwycięzcy i przygotuje stylizację na sesję. Stylistka będzie również obecna podczas sesji zdjęciowej.

- profesjonalny makijaż i uczesanie w dniu 09.07.2021 godz. 12.00

- sesję zdjęciową w Gdańsku w dniu 09.07.2021., 10 obrobionych zdjęć z sesji w formie cyfrowej (prywatna galeria online)

Nagrody Dodatkowe:

- konsultacje ze stylistką – godzinne spotkanie odbywa się w ustalonej galerii handlowej na terenie Trójmiasta, konsultacje obejmują analizę kolorów i sylwetki oraz pokazanie przykładowych stylizacji.

- voucher na sesję zdjęciową z Kolorowe Kadry.

18. Nie ma możliwości wymiany nagrodód na równowartość pieniężną.

19. Nagrodę główną należy odebrać w dniach: 8.07.2021 – spotkanie ze stylistką, 09.07.2021 sesja zdjęciowa/makijaż/stylizacja włosów. Nagroda jest możliwa do odebrania wyłącznie w wyznaczonych dniach, wyłącznie w Trójmieście. Nie ma możliwości zmiany terminu odebrania nagrody.

Nagrody dodatkowe można odebrać w dowolnym terminie ustalonym ze stylistką lub fotografką.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przechodzi na innego uczestnika.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

24. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez Organizatorów w celach marketingowych. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego zdjęcia ze zgłoszenia konkursowego oraz teści zgłoszenia, a następnie wszystkich materiałów które powstaną podczas odbioru nagrody.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@klaudia-osobistastylistka.com

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W

tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - metamorfoza).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Aleksandra Podlinska i Klaudia Hanci. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@klaudia-osobistastylistka.com lub kontakt@kolorowekadry.pl

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Kolorowe Kadry i Klaudia Osobista Stylistka

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego

Regulaminu.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page